Crypto

Bitcoin halving 2024 - Wordt dit de volgende grote hype in crypto?

January 19, 2024

Na de recente lancering van spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) in de Verenigde Staten, richt de aandacht in de cryptomarkt zich nu op een ander significant fenomeen: de Bitcoin halving van 2024. Dit artikel verkent het concept van Bitcoin halving, de historische impact op de prijs, en de mogelijke gevolgen voor de cryptomarkt.

Wat is de Bitcoin halving?

De Bitcoin halving is een ingebouwde regel binnen het Bitcoin-protocol, waarbij ongeveer elke vier jaar, of na elke 210.000 blocks, de beloning voor miners halveert. Dit mechanisme dient om de inflatie van Bitcoin te beperken en de zeldzaamheid te vergroten. De vorige halvings vonden plaats in 2012, 2016 en 2020, en de volgende wordt verwacht in april 2024.

Hieronder een overzicht van de beloningen door de jaren heen:

 • In 2009, bij de oprichting van Bitcoin, was de beloning 50 BTC.
 • In 2012 werd deze beloning gehalveerd naar 25 BTC.
 • Vervolgens, in 2016, daalde de beloning verder naar 12.5 BTC.
 • De meest recente halving in 2020 bracht de beloning naar 6.25 BTC.
 • De volgende verwachte halving in 2024 zal de beloning verlagen naar 3.125 BTC.

Historisch perspectief

Historische data tonen aan dat Bitcoin halvings significante invloed hebben op de prijs van Bitcoin. Na de halving in 2012 steeg de prijs van Bitcoin van ongeveer $12 naar meer dan $1.000 in het daaropvolgende jaar. De halving in 2016 resulteerde in een prijsstijging van ongeveer $650 naar bijna $20.000 eind 2017. Deze gegevens voeden de speculatie dat de halving in 2024 mogelijk weer een aanzienlijke prijsstijging teweegbrengt.

De belangrijkste reden dat de Bitcoin halving de prijs beïnvloedt, is de wet van vraag en aanbod. Een afname van nieuwe Bitcoins die de markt betreden, gecombineerd met een toenemende vraag, kan leiden tot prijsstijgingen. De toenemende zeldzaamheid van Bitcoin kan de vraag stimuleren, wat resulteert in een potentiële prijsverhoging.

Mogelijke scenario's voor de Bitcoin halving in 2024

De Bitcoin halving van 2024 kan diverse gevolgen hebben voor de cryptomarkt:

Positieve scenario's:
 • Toenemende schaarste en prijsstijging: Net zoals in voorgaande halvings, kan de afnemende toevoer van nieuwe Bitcoins leiden tot een verhoogde schaarste en potentieel een aanzienlijke prijsstijging. Dit scenario is gebaseerd op het principe van vraag en aanbod, waarbij minder aanbod bij gelijkblijvende of toenemende vraag kan leiden tot hogere prijzen.
 • Toenemende interesse van investeerders: De halving kan de aandacht van nieuwe en bestaande investeerders trekken, wat leidt tot een toestroom van kapitaal in de markt. Dit kan met name gebeuren als de halving samenvloeit met andere positieve ontwikkelingen in de cryptowereld.
 • Verhoogd vertrouwen en adoptie: De halving kan het vertrouwen in Bitcoin als een duurzame en waardevaste asset verhogen. Dit kan leiden tot een bredere adoptie van Bitcoin door zowel individuele investeerders als institutionele partijen.

Negatieve scenario's:
 • Impact op mining rendabiliteit: Met de halving van de beloningen kunnen de inkomsten van miners onder druk komen te staan, vooral als de Bitcoinprijs niet significant stijgt. Dit kan leiden tot een afname in de hashrate, wat de veiligheid en stabiliteit van het netwerk kan beïnvloeden.
 • Marktvolatiliteit: De aanloop naar de halving kan leiden tot speculatieve handel, wat de volatiliteit in de markt kan verhogen. Dit kan zowel positieve als negatieve prijsschommelingen teweegbrengen.
 • Teleurstellende prijsprestaties: Er is een mogelijkheid dat de markt de halving al heeft ingeprijsd, wat kan resulteren in minder spectaculaire prijsstijgingen dan verwacht of zelfs in een daling na de halving.

Tot slot

Het is belangrijk om op te merken dat deze scenario's speculatief zijn en dat de werkelijke uitkomst afhangt van een reeks van factoren, waaronder de algehele gezondheid van de wereldeconomie, technologische ontwikkelingen in de blockchain-industrie, en veranderingen in regelgevend beleid. Zoals altijd bij investeringen in cryptocurrencies, is het raadzaam om grondig onderzoek te doen en een gediversifieerde benadering te hanteren.

De Bitcoin halving van 2024 wordt met grote belangstelling tegemoet gezien in de cryptowereld. Hoewel eerdere halvings trends laten zien van vraag en aanbod, en technologische ontwikkelingen, is voorzichtigheid geboden gezien de onvoorspelbaarheid van de cryptomarkt.

Disclaimer

Dit artikel is puur informatief en mag niet worden opgevat als financieel advies. Beleggen in cryptocurrencies brengt risico's met zich mee en dient te gebeuren op basis van zorgvuldig onderzoek en persoonlijke overwegingen. Historische gegevens bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.