Crypto

Van cryptotop naar rechtbank: Sam Bankman-Fried schuldig bevonden

November 3, 2023

Na een vijf weken durend proces in New York is Sam Bankman-Fried, de oprichter van de inmiddels beruchte cryptocurrency-exchange FTX, schuldig bevonden aan alle zeven aanklachten van fraude. Met de voorlopige veroordelingsdatum vastgesteld op 28 maart 2024, staat Bankman-Fried voor de mogelijkheid van decennia in de gevangenis, met een theoretisch maximum van 115 jaar.

Reacties en gevolgen van de uitspraak

"Sam Bankman-Fried heeft een van de grootste financiële fraudegevallen in de Amerikaanse geschiedenis gepleegd," verklaarde de Amerikaanse advocaat Damian Williams buiten de rechtbank. De verdediging heeft aangegeven dat Bankman-Fried zijn onschuld blijft handhaven en van plan is de beschuldigingen krachtig te blijven aanvechten.

Het verloop van de jurybeslissing

De jury begon met beraadslagingen in de namiddag en bereikte al snel een unaniem oordeel. Bankman-Fried, die instructies had gekregen van de rechter om naar de jury te kijken, bleef onbeweeglijk toen de schuldigverklaring werd voorgelezen. Het oordeel kwam als een eenduidige boodschap van de twaalf New Yorkers: schuldig op alle zeven punten.

De emotionele reacties in de rechtszaal

De aanwezigheid van SBF's ouders voegde een persoonlijke dimensie toe aan de zaak. Terwijl het oordeel werd voorgelezen, verzonk zijn vader in verdriet, terwijl zijn moeder, stoïcijns en met een zekere somberheid, voor zich uitstaarde. Een moment van stil emotioneel afscheid was merkbaar toen Bankman-Fried uiteindelijk, vlak voor zijn vertrek uit de rechtszaal, een laatste blik en een subtiele glimlach naar zijn ouders wierp.

Beschuldigingen en verdediging

Bankman-Fried werd beschuldigd van het bedriegen van investeerders en klanten van FTX, en de kredietverleners van Alameda Research, voor een totaal van ongeveer 8 miljard dollar. Tijdens het proces probeerde het openbaar ministerie hem neer te zetten als iemand die bewust klantenfondsen stal voor diverse aankopen en investeringen. Bankman-Fried erkende "significante nalatigheden" maar beweerde dat hij nooit de intentie had iemand te bedriegen of fondsen te onttrekken.

Reflectie op de gebeurtenissen

Bankman-Fried heeft tijdens zijn getuigenis toegegeven fouten te hebben gemaakt, zowel kleine als grote, wat uiteindelijk leidde tot het faillissement van het bedrijf en schade aan klanten en werknemers. De verdediging betoogde dat hij een overbelaste zakenman was die ten onrechte aannam dat de gebruikte bedrijfsmiddelen eigendom waren van de bedrijven en niet van de klanten of investeerders.

Het uiteindelijke vonnis zal bepalen hoe streng de straf zal zijn voor Bankman-Fried en welke boodschap dit zal zenden naar de financiële wereld.