Veiligheid

Veilige crypto opslag: Hoe te kiezen tussen verschillende wallets

January 30, 2024

In de snel evoluerende wereld van cryptocurrencies is de veilige opslag van digitale activa van cruciaal belang. Met de toenemende populariteit en acceptatie van deze nieuwe vorm van vermogen, ontstaat de noodzaak voor robuuste beveiligingsmaatregelen. Dit uitgebreide artikel verkent de diverse opslagmethoden voor cryptocurrencies, analyseert hun voor- en nadelen, en biedt inzicht in de veilige aanpak van BCM, een toonaangevende Nederlandse crypto dienstverlener. We onderzoeken de nuances van verschillende wallets en exchanges, belichten hun veiligheidsaspecten en evalueren hoe BCM de fondsen van haar klanten met maximale zorg beheert.

Crypto wallets: Jouw digitale Fort Knox

Een crypto wallet is te vergelijken met een digitale kluis, essentieel voor het beheren en beveiligen van je cryptocurrency. Deze wallets variëren van fysieke hardware apparaten tot software-applicaties op je computer of smartphone en zijn ontworpen om je digitale valuta veilig op te slaan. Ze bevatten twee essentiële onderdelen: publieke sleutels en private keys. De publieke sleutel, vergelijkbaar met een bankrekeningnummer, wordt gebruikt om crypto te ontvangen en kan veilig worden gedeeld. De private key is als een PIN-code en moet strikt vertrouwelijk worden behandeld om toegang tot je fondsen te beveiligen.

Verschillende soorten wallets

Het kiezen van de juiste crypto wallet is een belangrijke beslissing voor elke cryptocurrency-gebruiker. De wallet die je kiest, bepaalt niet alleen hoe je je digitale valuta beheert, maar ook hoe veilig deze is. Er zijn verschillende soorten wallets beschikbaar, elk met unieke kenmerken en veiligheidsniveaus. Deze wallets kunnen grofweg worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën: non-custodial wallets, waarbij de gebruiker volledige controle heeft over de private keys, en custodial wallets, waarbij de private keys worden beheerd door een derde partij als bijvoorbeeld BCM. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende types van crypto wallets, om je te helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze.

Non-custodial wallets

 • Kenmerken: Gebruiker heeft volledige controle over de private keys en dus volledige soevereiniteit over hun fondsen.
 • Veiligheid: Over het algemeen hoog, aangezien de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de beveiliging van de keys.
 • Gebruik: Vereist een hogere mate van technische kennis en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Types van non-custodial wallets

 • Hot Wallets: Online verbonden (web, desktop, mobiele wallets). Gemakkelijk in gebruik, maar kwetsbaarder voor online bedreigingen.
 • Cold Wallets: Niet verbonden met internet. Omvat hardware wallets (zoals Ledger en Trezor), bieden betere bescherming tegen online bedreigingen. Geschikt voor langetermijnopslag van cryptocurrencies. Note: Ondanks hun lagere vatbaarheid voor cyberaanvallen hebben merken als Ledger en Trezor recent te maken gehad met databreaches, waardoor er twijfels kunnen ontstaan over hun onfeilbaarheid.
 • Papieren Wallets: Fysieke kopie of afdruk van publieke en private keys. Vereisen nauwkeurigheid in opslag en beheer van de keys om verlies te voorkomen.

Bij deze vormen van crypto opslag ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de gebruiker, zonder vangnet om fouten te corrigeren. Deze factoren maken cold wallets geschikt voor het opslaan van grote hoeveelheden crypto of voor langetermijninvesteringen, maar vereisen een hoge mate van persoonlijke zorgvuldigheid en beveiligingsbewustzijn.

Custodial wallets

 • Kenmerken: De private keys worden beheerd door een derde partij, zoals een cryptocurrency exchange als BCM.
 • Gebruiksgemak: Handig voor gebruikers die niet zelf hun keys willen beheren.
 • Veiligheid: Afhankelijk van de beveiligingsmaatregelen van de derde partij. Lager risico op gebruikersfouten, maar potentieel hoger risico op beveiligingsinbreuken vanuit de beheerder.

De rol van crypto exchanges

Naast custodial en non custodial wallets zijn crypto exchanges essentieel als online handelsplatformen. Ze bieden gebruikers de mogelijkheid om een breed scala aan cryptocurrencies te kopen, verkopen en te verhandelen, vaak met geïntegreerde wallets voor opslag. Deze wallets worden beheerd door de exchange, wat betekent dat zij de private keys beheren. Dit biedt gemak, maar kan ook leiden tot minder directe controle over je digitale activa. De keuze voor een wallet of exchange hangt dus af van individuele voorkeuren en de balans tussen veiligheid en gebruiksgemak.

Gecentraliseerd vs. gedecentraliseerd

In de wereld van cryptocurrency-exchanges bestaan twee hoofdtypen platforms: gecentraliseerde (CEX) en gedecentraliseerde (DEX) exchanges. Deze verschillen significant in hoe ze de toegang tot en het beheer van private keys en gebruikersfondsen regelen.

Gecentraliseerde exchanges (CEX)

 • Kenmerken: Beheerd door een organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van gebruikersfondsen en private keys.
 • Type wallet: Custodial wallet. De gebruiker vertrouwt de exchange om hun fondsen en keys te beheren.
 • Voorbeeld: Platforms zoals BCM vallen in deze categorie.
 • Veiligheid en gemak: Bieden gebruiksgemak, maar de gebruiker heeft minder directe controle over hun private keys.
BCM custodial wallet

Gedecentraliseerde exchanges (DEX)

 • Kenmerken: Hanteren een peer-to-peer handelsmodel zonder tussenkomst van een centrale autoriteit.
 • Type wallet: Non-custodial wallet. De gebruiker behoudt volledige controle over hun private keys.
 • Voorbeeld: Platforms zoals Uniswap vallen in deze categorie.
 • Veiligheid en autonomie: Geven de gebruiker meer controle en autonomie, maar vereisen een hogere mate van verantwoordelijkheid. Er is geen foutmarge; een kleine fout kan leiden tot permanent verlies van fondsen zonder achtervang.

Bij een DEX heeft de gebruiker volledige controle over haar private keys, wat een hogere mate van autonomie biedt, maar ook betekent dat er geen foutmarge is. Een kleine fout kan leiden tot het permanent verliezen van fondsen, zonder achtervang of back-up systeem voor hulp bij vergissingen of verlies. De keuze tussen een CEX of DEX hangt dus sterk af van persoonlijke voorkeuren en de bereidheid van de gebruiker om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Afwegingen tussen wallets

Bij het kiezen van een wallet zijn er verschillende afwegingen te maken. Hardware en software wallets bieden volledige controle en autonomie over crypto-activa. Het gebrek aan een hersteloptie in geval van verlies of vergeten van de private keys kan echter leiden tot permanent verlies van toegang tot de crypto-activa. Exchanges bieden meer gebruiksvriendelijke platforms, maar hierbij geven gebruikers een deel van de controle over hun crypto-activa op.

BCM's beveiligingsbenadering

BCM onderscheidt zich door een innovatieve en veiligheidsgerichte aanpak in het beheren van klantentegoeden, met een sterke nadruk op veiligheid en naleving van de regelgeving. BCM's Stichting Derdengelden is een belangrijke maatregel die klantentegoeden, zowel in fiat-valuta als in crypto, scheidt van het vermogen van BCM. Dit beschermt de tegoeden van klanten tegen claims van schuldeisers in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement. BCM's registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) onder haar statutaire naam Coin Meester B.V. voegt een extra laag van vertrouwen en verantwoordelijkheid toe. BCM hanteert strikte procedures conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en legt jaarlijks verantwoording af aan de Nederlandse toezichthouder.

Het cold storage beleid van BCM, waarbij het merendeel van de crypto offline wordt bewaard, minimaliseert het risico op hacks, aangezien de crypto's afgezonderd zijn van het internet en daardoor niet toegankelijk zijn voor hackers.

Conclusie

In de dynamische en complexe wereld van cryptocurrencies is het essentieel om een geïnformeerde beslissing te nemen over de opslag van digitale activa. Of het nu gaat om langetermijninvesteerders of actieve handelaren, de keuze van de juiste opslagmethode kan aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel de veiligheid als de toegankelijkheid van de fondsen.

Het maken van de juiste keuze in crypto opslag vereist een balans tussen veiligheid, gemak en persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de verschillende opties en hun implicaties. Of je nu kiest voor de beveiliging van een cold wallet, het gemak van een custodial wallet bij een exchange, of een combinatie van beide, een goed geïnformeerde keuze is cruciaal voor een veilige en succesvolle ervaring in de wereld van cryptocurrency.

Disclaimer:

Deze inhoud is educatief bedoeld en mag niet worden opgevat als financieel advies. Informeer jezelf goed en wees je bewust van lokale regelgeving alvorens te investeren in cryptocurrency.